Инвестиционна стратегия

Основни инвестиционни цели на фонда са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на доход, сравним и по възможност по-висок от този и алтернативните форми на инвестиции, при поемане на нисък до умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

 

 За изпълнение на основната инвестиционна цел договорения фонд ще се придържа към политика на инветиране преимуществено в прехвърляеми дългови ценни книжа и инструмени с фиксирана доходност..

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Консервативен 716.2080 arow 0.21 % 710.8498 arow 0.21 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com