Контакти


Адрес: ул. “Аксаков” № 28

София 1000, България


Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail:trend@trend-am.com

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 


Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 894,6060 arow -0.58 % 887,9132 arow -0.58 %
Тренд Балансиран Фонд 973,9187 arow -0.53 % 966,6326 arow -0.53 %
Тренд Фонд Консервативен 702,6660 arow 0.06 % 697,4091 arow 0.06 %