Контакти


Адрес: ул. “Аксаков” № 28

София 1000, България


Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail:trend@trend-am.com

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 


Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 947.4251 arow 1.23 % 940.3371 arow 1.23 %
Тренд Балансиран Фонд 1009.6701 arow 0.71 % 1002.1164 arow 0.71 %
Тренд Фонд Консервативен 716.2080 arow 0.21 % 710.8498 arow 0.21 %