Подаване на сигнали

Документи свързани с подването на сигнали към УД "Тренд Асет Мениджмънт" АД

Правила за вътрешно подаване на сигнали в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД (може да изтеглите от тук)

 

Сигнали могат да бъдат подавани по следния начин:

  1. Писмено - на адреса за кореспонденция на Дружеството: гр. София, ул. Аксаков, №28, ет.2 надпартерен, ап. 5;
  2. Посредством e-mail: signal@trend-am.com.;
  3. Устно – на телефон +359 (0) 2 494 90 84 на служителя , отговарящ за разглеждане на сигналите Виктория Куклева  или лично –по искане на сигнализиращото лице чрез лична среща в уговорена между страните в подходящ за тях срок.

 

 

Сигнали се подават чрез попълване на  формуляр по образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) https://www.cpdp.bg/index.php?p=sub_rubric&aid=282

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com