Управление

Членове на Съвета на директорите на Управляващото Дружество са Траян Антонов Кършутски, Емил Стойчев Василев и Ваня Павлова Василева.

 

  • Траян Антонов Кършутски (роден 1969 г.) е Председател и изпълнителен член (Изпълнителен директор) на Съвета на директорите на Управляващото Дружество.

    Траян Кършутски има висше икономическо образование, специалност “Икономика и управление на индустрията”, завършил е Университета за национално и световно стопанство в гр. София (1999 г.). Има завършена следдипломна квалификация по финансов и банков мениджмънт в ИСК при УНСС (2003 г.). Траян Кършутски е бил дилър, а в последствие и главен дилър в „ЦКБ” АД (1993 – 1995 г.).

 

  • Емил Стойчев Василев (роден 1961 г.) е член на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Емил Василев има висше икономическо образование, завършил е ВИИ „Карл Маркс“ (сега Университе за национално и световно стопанство), специалност „Снабдяване и транспорт“ (1985 г.). Има завършена следдипломна квалификация в същия унивеситет (1990 г.) и курс по „Компютърни престъпления в икономиката“ към школата на ФБР в Унгария. Работил е в ДСО „Инжстрой“ – гр. София (1985 г.-1989 г.), в Първо РПУ на МВР „Икономическа полиция“ (1992 г.-1994 г.), в „Кристалбанк“ АД и „Добруджанска търговска банка“ АД  (1994 г.-1997 г.), в НСБОП в областта на престъпленията във финансово кредитните институции (1997 г. – 1999 г.), бил е главен секретар на Агенцията по обществени поръчки към Министерството на икономиката (2004 г. – 2005 г.).

 

  • Ваня Павлова Василева (родена 1976 г.) е Замeстник.-председател на  Съвета на директорите на Управляващото Дружество.

    Ваня Василева има висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, завършила е Университета за национално и световно стопанство в гр. София (1999 г.). Ваня Василева притежава сертификати за право да извършва дейност като брокер на ценни книжа № 235-Б/22.04.2002 г. и като инвестиционен консултант № 043-ИК/13.11.2003 г. Първоначално Ваня Василева е работила като бек-офис, а в последствие и като брокер на ценни книжа във ФК „Джиро-тръст” АД (преименувана на ФК „Нефтохим Инвест” АД). Ваня Василева е била счетоводител банков салон (септември 1999 – януари 2000 г.) и дилър (януари 2000 – април 2002 г.) в „Росексимбанк” АД. Ваня Василева е била член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ (от м. юли 2009 г. до м. януари 2011 г.). От април 2002 г Ваня Василева работи в „Корпоративна търговска банка” АД,където е  заемала длъжността брокер до юни 2004 г., и инвестиционен консултант в периода 2004-2015г. Към датата на този документ тя е началник отдел Инвестиционно посредничество в Ти Би Ай Банк ЕАД.

За управляващото дружество

Управление

Тарифа на УД

Партньори

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com